fotoput.com

   
 
  Misyonerlik Nedir?

 

     Misyonerlik “Misyon” kelimesi Latince “Mittere”den gelmekte ve anlamı “göndermektir. Fransızcaya “misyon” olarak geçmiş, “bir kimseye, bir şey yapmak için verilen özel görev” anlamını kazanmıştır. Misyon kelimesinden gelen “misyonerlik”; “bir dini teşkilat kurarak, din propagandası yapmak, insanları o dinin müritleri haline getirmektir. Genel olarak misyonerlik; “başka dinden olanları kendi dinine kazandırmak için kurulan dernekler,” özel de ise, Hıristiyan olmayan ülkelerde Hıristiyanlığı yayma amacını güden kurumlar” olarak tanımlanmıştır.
 
     Hıristiyanlığı yayma yolunda görev alan; rahip, papaz veya din adamlarına da misyoner denir. Kısacası misyonerlik; Hıristiyanlığı yaymaya yönelik örgütlü çalışma birimidir, diyebiliriz. “Dinî anlamda misyon ve misyonerlik, Havariler döneminden günümüze kadar gelen dönem içerisinde esas itibariyle İncili öğretmek, Hıristiyan olmayanları bu dine kazanmak, yada belirli mezhepten olmayanları bir mezhebe çevirmek şeklinde anlaşılmıştır. Misyonerlik; matbuat, tıbbî bakım, okul yapma gibi araçların yardımıyla uygulamaya konulmuştur”
 
     Dinler arasında bu yola geniş ve teşkilatlı olarak ilk önce Hıristiyanlık başvurduğu için “Misyonerlik” denildiği zaman daha çok “Hıristiyan Misyonerliği” akla gelir olmuştur. “Dini teşkilatlı olarak yayma” faaliyeti kapsamında, “Hıristiyan olmayan ülkelerde Hıristiyanlığı yaymak amacı ile kurulan teşkilat” olarak algılanmıştır.
 
     Misyonerlik hareketleri, en kısa şekilde inanç propagandası yapmak üzere, dini teşkilatlar tarafından din adamlarının çeşitli yerlere gönderilmesi olarak ifade edilebilir. Misyoner hareketleri, dini propaganda için kullanılan metotlardan sadece birisidir. Siyasî kuvvet ve ticarî münasebetler bu propagandanın güçlü silahlarındandır.
 
ANKET
 


Aşağıdaki padişahlardan hangisini daha başarılı buluyor sunuz?
Kanuni Sultan Süleyman
Fatih Sultan Mehmet
Yavuz Sultan Selim
4.Murat

(Sonucu göster)


Reklam
 
ZAMANIN FARKINDA OLMAK İÇİN
 

TAKVİM
 

GÜNÜN SÖZÜ
 
Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır.
Mustafa Kemal Atatürk
HERKES BUNU BÖYLE BİLSİN
 
!!!TÜRKLÜK GRURDUR!!!

 
Bugün 1 ziyaretçi (27 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=